Z naší sbírky jsme zde na ukázku vystavili několik karet Jaromíra Jágra. Z jeho vydaných karet v NHL
vlastníme 2128 kusů,vše z období let
1990-2021. Tento druh sbírky jsme již z větší části uzavřeli.
      
   
#1 - 2
   
   
#3- 4
   
   
#5 - 6
   
   
#7 -8
   
   
#9 - 10
   
   
#11 - 12
   
   
#13 - 14
   
   
#15 - 16
   
   
#17 - 18
   
   
#19 - 20
   
   
#21 -  22
   
   
#23 - 24